OKIPOD

OKIPOD KASETA


01
Postovanje
Mauzer
02
Blizanac
Mauzer
03
Rep danas
Mauzer
04
Novosti
Mauzer (+ The Easst)
05
Komad asfalta
Mauzer
06
Muzika za pobunu
Mauzer
07
Iz 2 u 1
Mauzer
08
Skit
Mauzer (+ Babble Goons)
09
Hip Hop
Mauzer (+ Bigavac)
10
Virus
Mauzer (+ Supreme, Ask)
11
Sportisti
Mauzer
12
Zena Jeti
Mauzer (+ Kruks)
13
Zdravo Rale
Mauzer (+ Ask)
14
Bez predrasuda
Mauzer
15
Unikat
Mauzer
Mauzer ▪ Dribling na petoparcu ▪ 2013


Izdavač
Carski Rez

Žanr
Rep / Hip-Hop